نام شهردار

ابوطالب جامه کهن

سوابق تحصیلی

کارشناسی حقوق
گرایش: IT
موسسه/دانشگاه: دانشگاه جامع علمی کاربردی 
فارس، آباده
۱۳۹۴ – ۱۳۹۳
معدل :۱۵.۸۶

سوابق شغلی

امورمالی
شهرداری کمه
اصفهان، سمیرم
فروردین ۱۳۸۳ – اکنون

وظایف و دستاوردها

 • تهیه و بررسی گزارشات مالی و صورتهای مالی سالانه
 • تدوین و تنظیم سیستم های حسابداری داخلی
 • مدیریت و کنترل هزینه های سازمان با استفاده از بودجه
  ریزی و تحلیل مالی
 • پیگیری و کنترل بدهی ها و بستانکاری های سازمان
 • همکاری با حسابرسان خارجی برای انجام حسابرسی سالانه
  سازمان

مسئول فناوری بخشداری
بخشداری پادنا
اصفهان، سمیرم
فروردین ۱۳۸۴ – اکنون

وظایف و دستاوردها

 • مدیریت راه اندازی و پشتیبانی سیستم های فناوری
  اطلاعات بخشداری
 • پیاده سازی و نگهداری شبکه های کامپیوتری در دفاتر
  بخشداری
 • مدیریت و پشتیبانی سامانه های مدیریت الکترونیکی
  اطلاعات بخشداری
 • پشتیبانی و آموزش کاربران در استفاده از نرمافزارها و
  سیستم های فناوری بخشداری
 • ارتقاع امنیت سیستم های فناوری اطلاعات بخشداری و
  مقابله با تهدیدات

امور اداری وکارگزینی
شهرداری کمه
اصفهان، سمیرم
فروردین ۱۳۸۳ – اکنون

وظایف و دستاوردها

 • بررسی و ارزیابی رزومه های واجد شرایط برای شغلهای
  مختلف
 • مصاحبه ی متقاضیان شغلی و ارزیابی مهارتها و تجربیات
  آنها
 • ثبت و آمادهسازی اسناد و مدارک مربوط به توظیف
  کارمندان
 • به روز رسانی پایگاه داده اطالعات کارکنان و جداول شغلی
  در سیستم کارگزینی
 • هماهنگی با بخشهای مختلف برای تعیین نیازمندیها و
  نیازهای شغلی

مسئولIT
شهرداری کمه
اصفهان، سمیرم
فروردین ۱۳۸۳ – اکنون

وظایف و دستاوردها

 • تجربه کاری :۱ تعمیر و نگهداری سیستم های کامپیوتری و
  شبکه
 • تجربه کاری :۲ رفع اشکاالت و خطاهای نرم افزاری در
  برنامهها و سیستمهای داخلی
 • تجربه کاری :۳ نصب و پیکربندی سخت افزارهای
  کامپیوتری و تجهیزات شبکه
 • تجربه کاری :۴ مدیریت پشتیبانی و راه اندازی سیستمهای
  پشتیبانی و اطمینان
 • تجربه کاری :۵ ارائه آموزش های مرتبط با استفاده از
  تجهیزات و ابزارهای IT

مهارت ها

اتوماسیون مالی ۸۰%

آفیس و فتوشاپ ۶۰%

زبان

فارسی ۱۰۰%

مهارت خواندن: مبتدی                   مهارت نوشتن: مبتدی
مهارت گفتاری: مبتدی                    مهارت شنیداری: مبتدی

دوره ها و گواهینامه ها

icdl
موسسه: خصوصی
فروردین ۱۳۷۵

مالی و اداری
موسسه: تخصصی
فروردین ۱۳۸۳

حقوق

موسسه: علمی کاربردی
تیر ۱۳۹۳

 

پیام شهردار

به نام خدا

خدای عزوجل را شاکرم که توفیق خدمت به خلق را برای این حقیر نصیب گردانید. اکنون با یاری جستن از پروردگار و با یاری همشهریان و در کنار اعضای محترم شورای اسلامی شهر امید آن دارم که در ساختن  و عمران و آبادانی شهر همت بگمارم .

امید آن دارم که با توکل به خداوند متعال و با مساعدت دولت مردان صادق و تلاشگر و همکاری مسئولین ایثارگر و فداکار و همکاری شورای اسلامی و مردم فهیم هر روز شاهد عمران و آبادانی بیشتر شهر  باشیم .

همان طور که استحضار دارید شهرداری       موسسه ای غیردولتی، خودکفا و یک سازمان محلی بوده که به موجب قوانین مربوطه، بایستی کلیه هزینه های عمرانی و جاری خود را از طریق درآمدهای محلی تامین نماید. لذا دستگیری و کمک و همیاری اهالی نجیب و دلسوز شهر در پرداخت حق و حقوق قانونی شهرداری ما را در ارائه خدمات بهتر و بیشتر و اجرای پروژه های عمرانی مطلوب در سطح شهر یاری خواهد نمود. بدیهی است آنچه تحقق خواسته همشهریان و پاسخگویی به سطح انتظارات مردم میسر نمیگردد مگر با مشارکت همه مردم شهر .

به هر حال صبر و حوصله و همت همشهریان، تلاش ایثارگرانه زحمت کشان شهرداری و روحیه مشارکت جویی اهالی دست بر دست هم داده و عنایت حق تعالی که مزید بر همه علت هاست موجب اجرای موفق آمیز بخشی از پروژه های مورد نیاز شهر و در نهایت توسعه و عمران و آبادانی شهر میگردد. البته توجه و عنایات دولت کریمه جمهوری اسلامی در مساعدت های مالی به پروژه های عمرانی را نباید فراموش کرد.

انجام و اجرای پروژه های عمرانی مورد نیاز شهر، زیباسازی و بهبود فضاهای شهری و بهبود خدمات شهری به رفع کمبودها و برآورده ساختن نیازمندی های اساسی و فراهم نمودن بسترهای لازم توسعه و ترقی برای شهر خواهد بود. امید است با یاری جستن از فضل الهی و مشارکت ارکان مردمی و دولتی بتوانیم در رشد و ترقی شهر  همت گماریم .

جناب آقای جامه کهن

   شهردار شهر کمه