آب و هوا

براساس بررسی های آماری بلندمدت میانگین سالانه دمای شهر ۶/۱۷ درجه سانتیگراد (درجه سلسیوس) است. در شهرستان مبارکه میانگین دمای هوا در سردترین ماه سال یعنی در ماه ژانویه ۳/۴ درجه سانتیگراد و در گرمترین ماه سال که ماه ژوالی میباشد، ۳۱ درجه سانتیگراد است. میانگین حداکثر دمای هوا نزدیک به ۲۴ درجه سانتیگراد و میانگین حداقل دمای آن ۷ درجه سانتیگراد است. اختلاف دمای گرمترین و سردترین ماه سال ۷/۲۶ درجه سانتیگراد است. در طول این دوره آماری هفت ساله، بالاترین دمای ثبت شده ۶/۴۱ درجه سانتیگراد بود که در آگوست ۲۰۱۳ اتفاق افتاد و پایینترین دمای ثبت شده هم ۶/۱۶ درجه سانتیگراد زیر صفر بود که در ژانویه ۲۰۱۴ اتفاق افتاده است. تعداد روزهای یخبندان شهرستان مبارکه به طور متوسط ۹۰ روز در طول سال است که ۵۲ روز آن در زمستان و ۳۸ روز آن در پاییز رخ میدهد. بیشترین تعداد روزهای یخبندان ساالنه ۱۰۲ روز و کمترین آن ۸۰ روز بوده است. زودرس ترین تاریخ شروع یخبندان مهرماه و تاریخ خاتمه آن تا اردیبهشت ماه هم در بعضی از سالها ادامه دارد. در این شهر ماههای ژانویه و دسامبر نسبت به سایر ماههای سال دارای تعداد روزهای یخبندان بیشتری است. در مبارکه بیشترین ساعات آفتابی ماهانه با میانگین ۳۴۵ ساعت در ماه ژوالی و کمترین ساعات آفتابی با میانگین ۲۰۴ ساعت به ماه ژانویه تعلق دارد. میانگین جمع سالانه ساعات آفتابی۳۳۰۴ ساعت است.

نقشه ها

نقشه Google MAP

نقشه طرح تفضیلی

طرح هادی

طرح جامع

راه های ارتباطی

  شهر         در جنوب غربی استان          قرار گرفته است. فاصله شهر     با مرکز استان   کیلومتر می باشد. این شهر از غرب با      ، از شرق با       ، از شمال با       و از جنوب به          ختم می شود.

 

محلات

شهر      دارای محلات بنام های         است. محله    در غرب شهر و در جوار       واقع شده است. محله      دارای قدمت چند صد ساله است و در واقع کانون مرکزی شکل گیری شهر از این محله بوده است.