• حداکثر حجم مجاز عکس ۱۰۰ KB
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .