شهروندان گرامی می توانند با درج اطلاعات خود از طریق پیامک یا ایمیل از دوره های آموزشی شهرداری اطلاع یافته و ثبت نام کنند.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .