نام شهردار

ابوطالب جامه کهن

سوابق تحصیلی

کارشناسی حقوق
گرایش: IT
موسسه/دانشگاه: دانشگاه جامع علمی کاربردی
فارس، آباده
۱۳۹۴ – ۱۳۹۳

سوابق شغلی

امورمالی
شهرداری کمه
اصفهان، سمیرم
فروردین ۱۳۸۳ – اکنون

وظایف و دستاوردها

مسئول فناوری بخشداری در زمان انتخابات
بخشداری پادنا
اصفهان، سمیرم

وظایف و دستاوردها

امور اداری وکارگزینی
شهرداری کمه
اصفهان، سمیرم

وظایف و دستاوردها

مسئول فناوری اطلاعات (IT) شهرداری

شهرداری کمه
اصفهان، سمیرم

راه اندازی سیستم های مالی شهرداریهای همجوار

 

بودجه ریزی دهیاری های بخش پادنا 

 

وظایف و دستاوردها

مهارت ها

اتوماسیون مالی ۱۰۰%

مهارت هفتگانه ICDL

زبان

فارسی ۱۰۰%

دوره ها و گواهینامه ها

icdl
موسسه: خصوصی

مالی و اداری
موسسه: تخصصی

حقوق

موسسه: علمی کاربردی

ستاد حوادث

موسسه: خصوصی

پدافند غیر عامل

موسسه: خصوصی