23 تیر 1403 08:27

راهنمای گزارش مشاغل مزاحم شهری

شناسه خدمت: ۱۳۰۵۲۶۴۸۱۰۲
عنوان خدمت: گزارش مشاغل مزاحم شهری
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمات

فرآیند گزارش مشاغل مزاحم شهری از طریق این خدمت قابل پیگیری می باشد. شهروندان کافیست با مراجعه به بخش ثبت درخواست نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

فرآیند ارائه خدمت

  1. ثبت گزارش توسط متقاضی
  2. بررسی صحت گزارش توسط کارشناسان
  3. اقدام برابر ضوابط

مدارک مورد نیاز

استعلامات مورد نیاز

استعلام نیاز ندارد

متوسط زمان ارائه خدمات

۴۸ ساعت

ساعات ارائه خدمت

۲۴ ساعت شبانه روز (آنلاین)

تعداد مراجعات حضوری

نیاز به مراجعه حضوری ندارد

هزینه ارائه خدمت (ریال)

هزینه ندارد

نحوه دسترسی خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت

پرسش و پاسخ

ایجاد و تاسیس اماکن و مشاغلی که باعث بروز مزاحمت برای شهروندان شود و مخالف اصول بهداشتی نیز باشد، تخلف شهری محسوب می شود و در صورت عدم تناسب نوع شغل و متراژ واحد تجاری، شغل انتخاب شده از مصادیق بارز شغل های مزاحم است.به طور کلی دایر کردن شغل هایی که دارای سر و صدا، بوی زننده و دودزا هستند در مجاورت منازل مسکونی ممنوع است.