3 مرداد 1403 16:50

راهنمای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری

شناسه خدمت: ۱۳۰۵۲۶۴۸۱۰۵
عنوان خدمت:درخواست نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمات

فرآیند نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری قابل ارائه به مالکان محترم ناوگان حمل و نقل شهری از طریق این خدمت قابل انجام و پیگیری می باشد. کافیست مالکان محترم پس از مطالعه راهنما از طریق ثبت درخواست نسبت به ثبت نام خود در سامانه اقدام نمایند.

قوانین و مقررات

ندارد

مدارک مورد نیاز

فرآیند ارائه خدمت

فرآیند نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری قابل ارائه به مالکان محترم ناوگان حمل و نقل شهری از طریق این خدمت قابل انجام و پیگیری می باشد. کافیست مالکان محترم پس از مطالعه راهنما از طریق ثبت درخواست نسبت به ثبت نام خود در سامانه اقدام نمایند.

استعلامات مورد نیاز

نیاز به استعلام خاصی ندارد.

متوسط زمان ارائه خدمات

زمان مشخصی درج نشده است.

ساعات ارائه خدمت

این خدمت آنلاین و ۲۴ ساعته میباشد.

تعداد مراجعات حضوری

یکبار

هزینه ارائه خدمت (ریال)

هزینه خاصی اعلام نشده است.

نحوه دسترسی خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت