3 مرداد 1403 15:24

راهنمای نظارت بر ساخت و ساز شهری

شناسه خدمت: ۱۳۰۴۲۶۵۳۰۰۰
عنوان خدمت: نظارت بر ساخت و ساز شهری
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمات

نظارت بر ساخت و سازهای شهری از وظایف امور شهرسازی و فنی شهرداری ها می باشد که در آن به اقدمات زیر می پردازند:

– بازدیدهای تخصصی از کلیه ساختمانهای در حال ساخت در شهر براساس گزارش مهندسین ناظر که پس از دریافت گزارش ناظر صانجام می شود. ضمن این بازدیدها نحوه ارسال گزارش از نظر زمانی و کنترل صحت گزارش براساس وضع موجود ساختمان در حال اجرا مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت عدم گزارش یا تأخیر در ارسال گزارش و یا ارائه گزارش غیر واقع اقدامات بعدی درخصوص معرفی مهندس ناظر به کمیته کنترل نظارت و اجرا (موضوع ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی) و یا شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان(مطابق تبصره ۷ از ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها) انجام می‌گیرد.

– همچنین کارشناسان در حین بازدید از سطح شهر، موارد مورد نظر در خصوص ساختمان های رویت شده دارای تخلف و یا ایرادات فنی اجرایی(مباحث مقررات ملی ساختمان بویژه کنترل کف و بر ساختمانهای تحت اجرا ، شناسایی پروژه های دارای سد معبر ، شناسای پروژه های فاقد پروانه ، شناسایی معظلات ایجاد شده در نمای ساختمانها و سیمای شهری ، ….. ) را با هدف شناسایی معظلات و ایجاد راهکارهای اجرایی جهت رفع معظلات ساخت و سازهای شهری کنترل و اقدامات اشاره شده را انجام خواهند داد.

– رسیدگی بر عملکرد مجریان ذیصلاح در راستای همکاری با سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان از دیگر فعالیت‌‌ها می‌باشد که تخلفاتی چون اجرای غیرفنی ساختمان براساس گزارش ناظر یا کارشناس نظارت، اجرای مازاد بر پروانه و نقشه‌های مصوب،

– عدم حضور و فعالیت کافی در اجرای پروژه براساس گزارش ناظر یا شکایت مالک و … اهداف پیگیری این موضوع واقعی‌تر شدن هر چه بیشتر حضور مجریان در اجرای پروژه‌های شهری و کیفی شدن اجرای ساختمان براساس وظایف مجریان ذیصلاح می‌باشد.

-هماهنگی و تعامل با واحد اجرائیات در جلوگیری از تخلفات شناسایی شده توسط کارشناسان یا براساس گزارش مهندسین ناظر از دیگر فعالیت‌ها می‌باشد که در قدم بعدی تعامل لازم با دبیرخانه کمیسیون ماده صد شهرداری به منظور رسیدگی سریع‌تر به تخلفات ساختمانی در دستور کار این اداره قرار می‌گیرد.

قوانین و مقررات

تبصره ۱: در صورتی که پلاک بیشتر از ۴ سقف و بیشتر باشد به اخذ تائید از واحد : ۱- آتش نشانی ۲- ایستایی معاونت شهرسازی دارد که استعلام آن توسط واحد تشکیل پرونده انجام می گیرد( فرمهای ۱۸ و ۲۰ توسط شهرداری)

تبصره ۲: در صورتی که در محدوده مسکونی با ارزش تاریخی قرارداد نیاز به تائید سازمان میراث فرهنگی می باشد(استعلام فرم شماره ۱۳ توسط شهرداری)

استعلامات مورد نیاز

فرآیند ارائه خدمت

  •  تکمیل فرم شماره ۶ توسط مهندس ناظر
  • اخذ نوبت بازدید مالک
  • ازدید توسط مامور فنی منطقه و ارائه گزارش
  • بررسی گزارش مامور فنی توسط مسئول شهرسازی منطقه صدور دستور محاسبه
  • کنترل زیر بنا توسط محاسب با توجه به گزارش مامور فنی و سابقه ( پروانه ساختمان) از نظر اضافه متراژ و کسری پارکینگ
  • در صورت تائید محاسب مجددا بررسی مسئول شهرسازی و در صورت نیاز رضایت مجاورین و یا بر طرف نمودن موارد خلاف از قبیل مشرف بودن نسبت به مجاورین ، اضافه ارتفاع ، اضافه قدپای طرفین جهت صدور تائید سفت  کاری

تبصره : در صورتی که ساختمان اضافه بنای مازاد بر پروانه ساختمان داشته باشد ارسال به کمسیون ماده صد و پس ار تعیین شدن جریمه و یا صدور رای رفع خلاف بقیه مراحل اجرا می گردد.

  • تهیه پیش نویس تائید سفتکاری( واحد تشکیل پرونده)

تبصره ۱:  در صورتی که پلاک بیشتر از ۴ سقف و بیشتر باشد به اخذ تائید از واحد : ۱- آتش نشانی ۲- ایستایی معاونت شهرسازی دارد که استعلام آن توسط واحد تشکیل پرونده انجام می گیرد( فرمهای ۱۸ و ۲۰ توسط شهرداری)

تبصره ۲: در صورتی که در محدوده مسکونی با ارزش تاریخی قرارداد نیاز به تائید سازمان میراث فرهنگی می باشد(استعلام فرم شماره ۱۳ توسط شهرداری)

  • تکمیل برگ گواهی عدم خلاف در پروانه ساختمان
  • صدور گواهی سفتکاری

مدارک مورد نیاز

مدارک نیاز ندارد

متوسط زمان ارائه خدمات

ساعات ارائه خدمت

۸-۱۴

تعداد مراجعات حضوری

نیاز به مراجعه حضوری ندارد

هزینه ارائه خدمت (ریال)

فاقد هزینه

 

نحوه دسترسی خدمت