3 مرداد 1403 14:51

راهنمای درخواست تغییر کاربری ملک

شناسه خدمت: ۱۳۰۴۲۶۵۲۱۰۴
عنوان خدمت:درخواست مجوز تغییر کاربری ملک
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

شرح خدمات

تعیین نوع بهره برداری از زمین را کاربری می گویند .

انواع کاربری های شهری 

 1. کاربری مسکونی: شامل منازل مسکونی با تراکم های کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد
 2. کاربری آموزشی: شامل مهدکودک و کودکستان، دبستان … دانشگاهی
 3. کاربری فرهنگی و مذهبی: شامل سینما، تئاترخانه، کتابخانه، حسینیه و مسجد
 4. کاربری فضای سبز: شامل پارک کودک، پارک فضای سبز، کمربند سبز و قبرستان ها
 5. کاربری ورزشی: شامل زمینهای بازی باشگاه ها ی ورزشی و استادیوم های ورزشی
 6. کاربری بهداشتی: شامل درمانگاه ها، کلینیک ها و بیمارستان ها
 7. کاربری پارکینگ: شامل پارکینگ های طبقاتی و همکف
 8. کاربری تجهیزات شهری: شامل آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب و سایر تأسیسات
 9. کاربری خدمات شهری: شامل آتش نشانی ، پست و مخابرات ، نواحی شهرداری و حوزه های نیروی انتظامی
 10. کاربری اداری: شامل وزارتخانه ها، نهادهای انقلابی، شهرداری ها
 11. کاربری خدمات عمومی: شامل کشتارگاه ها، مترو
 12. کاربری انبارداری: شامل انبارها، سردخانه ها، بار اندازها
 13. کاربری صنعتی: شامل کارگاه ها، کارخانجات، تعمیرگاه ها و کارگاه های تولیدی
 14. کاربری تجاری: شامل سوپر مارکت ها، مغازه ها، رستوران، عمده فروشی
 15. کاربری حمل و نقل: شامل ترمینال های اتوبوس های مسافربری، ایستگاه مترو و پایانه های راه آهن و فرودگاه ها
 16. کاربری کشاورزی: شامل اراضی مزروعی و صیفی کاری
 17. کاربری باغات: باغ های خصوصی
 18. کاربری ذخیره شهری

قوانین و مقررات

۱) اگر ذینفع مجاز به تغییرکاربری
• الف: نباشد: دلایل مربوط کتباً به ذینفع اعلام میگردد.
• ب: باشد: اگرمالک تقاضای تغییر کاربری
• ب-۱: تنظیم توافقنامه با امضاء شهردار و مالک
• ب-۲: تهیه کروکی محل با مقیاس ۵۰۰/۱
• ب- ۳: تهیه استعلام از ادارت مربوطه باتوجه به نوع کاربری ملک
تبصره: ضمنا حسب ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن ضروری است که در هنگام نقل و انتقال اقرارنامه کتبی توسط منتقل الیه دایر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساخت و ساز و یا تغییر کاربری تنظیم و تسلیم می گردد.
• ب-۴: ارائه عوارضات متعلقه به مالک
• ب-۵: چنانچه مالک متقاضی تغییر کاربری باشد اینکار صرفاً از طریق کمیسیونهای مربوطه استان صورت می گیرد.

۲) طرح در کمیسیون ماده ۵ استان:
• تقاضاها منضم به کروکی موقعیت ملک و استعلام مربوطه باتوجه به نوع کاربری و نامه شهرداری به کمیته کار ماده ۵ استان ارسال و پس از طرح در کمیته موضوع به کمیسیون ماده ۵ استان ارجاع می گردد.
• کمیسیون پس از رأی گیری نتیجه را طی صورتجلسه ای به شهرداری ارسال می کند
• قابل تغییر کاربری نباشد: مراتب کتباً به مالک اعلام می گردد.
• قابل تغییر کاربری باشد: یک نسخه از صورتجلسه در پرونده ملک ضبط می گردد.

استعلامات مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

فرآیند ارائه خدمت

 • مراجعه به واحد ساختمانی؛ ارائه تقاضای صدور مجوز دیوارگذاری به همراه ارائه سند مالکیت،یا گواهی از اداره ثبت اسناد  یا نامه از سازمان زمین شهری
 • ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد.
 • ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور
 • تعیین زمان جهت بازدید توسط کارشناس دفتر فنی
 • بازدید کارشناس شهرداری ازمحل وتنظیم گزارش وضع موجود
 • تکمیل کارت گذربندی
 • تعیین کاربری، حدود تعریض براساس طرح هادی یا جامع یا تفضیلی
 • تعیین کاربری، حدود تعریض براساس طرح هادی یا جامع یا تفضیلی
 

متوسط زمان ارائه خدمات

حداقل دو ماه

ساعات ارائه خدمت

۸-۱۴

تعداد مراجعات حضوری

دو بار

هزینه ارائه خدمت (ریال)

بر اساس دفترچه عوارض سالیانه شهرداری

نحوه دسترسی خدمت

نمودار مراحل دریافت خدمت